Behandling av personuppgifter

Genom din beställning av tjänster blir du kund hos Minnesberg Bed & Breakfast. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av Minnesberg Bed & Breakfasts tjänster samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos Minnesberg Bed & Breakfast om man inte godtar denna behandling av personuppgifter. 

Minnesberg Bed & Breakfast vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig som kund.
Genom att du har kryssat i rutan vid kontaktformuläret har du samtyckt till att dina personuppgifter används även för detta ändamål.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för. 

Minnesberg Bed & Breakfast kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget, samt i ytterligare 36 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Behandlingen av dina personuppgifter i Minnesberg Bed & Breakfasts kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina köp. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Minnesberg Bed & Breakfast. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Minnesberg Bed & Breakfasts verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakt. 

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy genom att följa denna länk.